OBLASTI PÉČE

GYNEKOLOGICKÁ PREVENCE - kolposkopické a cytologické vyšetření čípku děložního

VEDENÍ FYSIOLOGICKÝCH, RIZIKOVÝCH A VĚTŠINY PATOLOGICKÝCH GRAVIDIT  pomocí UZ vyšetření vaginální a břišní sondou,kardiotokografu...

VYŠETŘENÍ A LÉČBA STERILNÍCH PÁRŮ A ŽEN OPAKOVANĚ POTRÁCEJÍCÍCH

ANTIKONCEPČNÍ PORADNA,ZAVÁDĚNÍ NITRODĚLOŽNÍCH TĚLÍSEK - IUD A HORMONÁLNÍCH IUS - NAPŘ. MIRENY

LÉČBA ŽEN S PŘECHODOVÝMI OBTÍŽEMI

VYŠETŘENÍ ŽEN S MOČOVOU INKONTINENCÍ

NUTNÉ KREVNÍ ODBĚRY OKAMŽITĚ V ORDINACI