PRACOVNÍ ANAMNÉZA

  • promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze

  • atestace v oboru gynekologie a porodnictví

  • atestace v oboru lékařská genetika - specializace prenatální diagnostika v CLG u MUDr. K. Čutky 

    spočívající v diagnostice problematiky neplodnosti, detekci vrozených vývojových vad u plodu pomocí UZ vyšetření