PLACENÉ SLUŽBY

 

Preventivní gynekologická prohlídka hrazená pojišťovnami zahrnuje pouze gynekologické vyšetření s odběrem cytologie z čípku děložního. Pojišťovny v rámci prevence bohužel nehradí UZ vyšetření malé pánve. UZ všetření je ale vhodné doplnit/uhradit ev. jako samoplátce/, protože má vyšší výpovědní hodnotu než pouhé pohmatové vyšetření,které součástí preventivního vyšetření je.

 

seznam výkonů nehrazených ZP:

----------------------------------------------------

použití jednorázových zrcadel , jednorázových hygienických potřeb 

sepsání žádosti o UPT včetně UZ                                                                                                   

zaslání receptu SMS , emailem                                                                                                                                                      

UZ vyšetření nad rámec hrazení pojišťovnou na Vaší žádost  /v rámci preventivní prohlídky není hrazeno ZP /                                               

nitroděložní tělísko včetně zavedení - hormonální i nehormonální dle typu

gravitesty a vyhodnocení

aplikace antikoncepční injekce na 3 měsíce - Depo -Provera 

výpis z dokumentace na žádost pacientky                                                                                                                                             

stěr na chlamydie                                                                                                           

UZ vyšetření na zhodnocení zásoby vajíček  - folikulometrie                                                                                                              

předepsání preparátu na úpravu,  oddálení menses 

vyplnění formulářů pro komerční pojišťovny apod.

potvrzení o zdravotním stavu pacientky nesledující léčebné účely např.profesní či jiné oprávnění apod.                                                         

určení pohlaví plodu mezi 20-24 týdnem těhotenství

kombinovaný prvotrimestrální skríning /biochemický+ změření NT, zhodnocení morfologie plodu /                                                                                                                      
UZ vyšetření plodu při každé pravidelné návštěvě + foto plodu

cervikometrie - UZ zhodnocení stavu - délky a otevření čípku děložního

přítomnost partnera , rodiny při UZ vyšetření